Palvelun käyttöehdot

Yleistä

Tämä asiakirja sisältää Sotapolku.fi -palvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat käyttöehdot.

Palvelun tekniikan kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Kinocompany Finland Oy (jäljempänä “Tekninen ylläpitäjä”). Sisällön ja sinne kertyneen tiedon ylläpitäjä ja haltija on Nolla1 media ry (jäljempänä “Sisällön haltija). Nämä yhdessä muodostavat palvelun tarjoajan (jäljempänä “Palveluntarjoaja”)

Kun käyttäjä on rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi ja vahvistanut sähköpostiosoitteensa, käyttäjä on hyväksynyt käyttöehdot ja sitoutunut näitä noudattamaan.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Sotapolku.fi käyttöehtoja. Käyttöehtojen merkittävistä muutoksista ilmoitetaan Palvelussa.

Käyttöoikeus

Palvelun käyttöoikeus on ainoastaan Palvelun käyttäjäksi rekisteröidyllä oikeushenkilöllä. Palvelun käyttöoikeutta ei ole oikeutta siirtää. Palvelun käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä että Palvelun käyttö kaikilta osin noudattaa näitä käyttöehtoja.

Palvelun käyttäjä on velvollinen pitämään salassa valitsemansa salasanan ja siihen liittyvän käyttäjätunnuksen.

Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjän lisäämät tiedot ja tekijänoikeus

Yksinomainen tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Palvelun Käyttäjän lisäämään sisältöön, aineistoon ja materiaaliin on Sisällön haltijalla, poislukien avoimista lähteistä saatu materiaali. Käyttäjän palveluun lisäämää sisältöä voidaan luovuttaa mukaanlukien, mutta ei rajoittuen seuraavien tahojen käyttöön: museot, tutkimuslaitokset, tutkijat, Arkistolaitos.

Käyttäjä vastaa Palveluun lisäämästään sisällöstä ja on velvollinen tarkistamaan palveluun lisäämänsä tiedon oikeellisuuden. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan palvelun Sisällön haltijalle, sen sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Kustannukset

Palvelun käyttäminen on lähtökohtaisesti ilmaista, mutta palvelun käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista tai siihen liittyvistä kustannuksista kuten esimerkiksi tietoliikennemaksuista. Mahdollisesti tarjottavat maksulliset lisäpalvelut ilmoitetaan palvelussa erikseen.

Korvausvelvollisuus

Mikäli Palvelun käyttäjä rikkoo Palvelun käyttöehtoja, on Palvelun tarjoajalla oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen sekä oikeus välittömästi mitätöidä käyttäjätunnus. Palvelun väärinkäyttö aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden Palvelun käyttäjälle, jonka on korvattava Palvelun tarjoajalle aiheutettu vahinko täysimääräisesti.

Palveluntarjoajan vastuut ja velvollisuudet

Palvelun Sisällön haltijan vastuun rajoitukset

Palvelun Sisällön haltija ei ole vastuussa sivustolla olevan tiedon oikeellisuudesta. Sodassa kaatuneiden henkilötiedot perustuvat Arkistolaitoksen tietoihin ja niitä koskevat muutospyynnöt on lähetettävä Arkistolaitokselle (kirjaamo@arkisto.fi). Muiden henkilöiden tiedot ovat käyttäjien muokattavissa. Mahdollisissa kiistatilanteissa Sisällön haltija voi poistaa tai lukita tietoja tarpeen vaatiessa tai palvelun käyttäjän pyynnöstä.

Palvelun saatavuus

Palvelu on käytettävissä palvelun Teknisen ylläpitäjän palvelimella. Tekninen ylläpitäjä pyrkii toimimaan siten, että Palvelu on keskeytyksettä saatavilla ko. palvelimella, mutta varaa oikeuden tilapäisiin katkoihin Palvelun saatavuudessa teknisten syitten takia.

Henkilötietojen käyttö

Palvelun Sisällön haltija käsittelee Käyttäjän henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Riitojen ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.