LIITY KANNATUSJÄSENEKSI

Sotapolku.fi -palvelun käyttöehdot

Yleistä

Tämä asiakirja sisältää Sotapolku.fi -palvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat käyttöehdot. Käyttämällä Palveluamme hyväksyt nämä käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Tutustuthan ehtoihin huolellisesti. 

Palvelun tarjoaja ja Palveluun kertyneen tiedon ylläpitäjä ja haltija on Sotapolku yhdistys ry (jäljempänä “Palveluntarjoaja”).

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Sotapolku.fi käyttöehtoja. Käyttöehtojen merkittävistä muutoksista ilmoitetaan Palvelussa. 

Käyttöoikeus

Palvelun käyttöoikeus on ainoastaan Palvelun käyttäjäksi rekisteröidyllä oikeushenkilöllä. Palvelun käyttöoikeutta ei ole oikeutta siirtää. Rekisteröitymiselle voidaan asettaa ikäraja sekä muita edellytyksiä.

Palvelun käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä että Palvelun käyttö kaikilta osin noudattaa näitä käyttöehtoja. Rekisteröityessäsi Palvelun käyttäjäksi sinun tulee antaa oikeat pyydetyt tiedot. Sinun tulee myös tarvittaessa päivittää tietoja

Palvelun käyttäjä on velvollinen pitämään salassa valitsemansa salasanan ja siihen liittyvän käyttäjätunnuksen.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Palvelun käyttö

Et saa keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai muutoin häiritä tai yrittää häiritä Palvelun toimintaa tai toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palvelua millään tavoin. Kiellettyjä toimia ovat esimerkiksi ajastettuja häiriöohjelmia, viruksia tai muuta Palvelun rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän materiaalin sijoittaminen Palveluun. Myös roskapostin, loukkaavan materiaalin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittäminen Palvelun kautta on kiellettyä.

Käyttäjän lisäämä materiaali 

Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle rajoittamattoman oikeuden käyttää lisäämäänsä materiaalia  Palvelussa ja siihen liittyvässä toiminnassa. Käyttäjän palveluun lisäämää materiaalia voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaville tahoille: museot, tutkimuslaitokset, Arkistolaitos. Käyttäjä ei siirrä immateriaalioikeuksia Palveluun lisäämänsä materiaalin.

Käyttäjä vastaa Palveluun lisäämästään sisällöstä ja on velvollinen tarkistamaan palveluun lisäämänsä tiedon oikeellisuuden sekä takaa omistavansa tarvittavat oikeudet materiaaliin, mukaan lukien oikeuden lisätä kyseinen materiaali Palveluun. Käyttäjä vastaa lisäämäänsä materiaaliin kohdistuvista kolmansien osapuolten vaateista. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan palvelun Palveluntarjoajalle, sen sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon. 

Kustannukset

Palvelun käyttäminen on lähtökohtaisesti ilmaista, mutta palvelun käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista tai siihen liittyvistä kustannuksista kuten esimerkiksi tietoliikennemaksuista. Mahdollisesti tarjottavat maksulliset lisäpalvelut ilmoitetaan Palvelussa erikseen. 

Korvausvelvollisuus

Mikäli Palvelun käyttäjä rikkoo Palvelun käyttöehtoja, on Palvelun tarjoajalla oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen sekä oikeus välittömästi mitätöidä käyttäjätunnus. Palvelun väärinkäyttö aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden Palvelun käyttäjälle, jonka on korvattava Palvelun tarjoajalle aiheutettu vahinko täysimääräisesti.

Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet 

Palveluntarjoajan vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun ja sen sisällön ”sellaisina kuin ne ovat”. Pyrimme pitämään Palvelun käytettävissäsi keskeytyksettömästi ja häiriöittä. Emme kuitenkaan takaa, että Palvelu on käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Emme vastaa Palvelun sisällön tai Palvelussa välitettävien tietojen luotettavuudesta, oikeellisuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista taikka käyttäjän Palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä. Emme voi myöskään taata Palvelun tai sen kautta välitettävien tietojen tietoturvaa emmekä siten vastaa siitä. 

Sodassa kaatuneiden henkilötiedot perustuvat Arkistolaitoksen tietoihin ja niitä koskevat muutospyynnöt on lähetettävä Arkistolaitokselle (kirjaamo@arkisto.fi). Muiden henkilöiden tiedot ovat käyttäjien muokattavissa.

Materiaalin poistaminen

Mahdollisissa kiistatilanteissa Palveluntarjoaja voi poistaa tai lukita tietoja tarpeen vaatiessa tai palvelun käyttäjän pyynnöstä. 

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden poistaa Palvelusta käyttäjän lisäämä materiaali, jos materiaali katsotaan näiden käyttöehtojen vastaiseksi tai Palvelun muu käyttäjä ilmoittaa materiaalin sopimattomuudesta.

Palvelun saatavuus

Palveluntarjoaja varaa oikeuden tilapäisiin katkoihin Palvelun saatavuudessa teknisten syitten takia.

Henkilötietojen käyttö

Palveluntarjoaja käsittelee Palvelun välityksellä saatavia, käyttäjää koskevia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. 

Saat lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Palvelun rekisteriselosteista.

Palvelu sisältää myös niin sanottuja social plugins -ominaisuuksia, joiden avulla voit halutessasi jakaa materiaalia Palvelusta sosiaalisessa mediassa. Tällöin myös kyseinen sosiaalisen median palvelu saattaa saada koskevia henkilötietoja ja muita tietoja, mistä säännellään kyseisen palvelun omissa käyttöehdoissa sinua sitovasti. 

Evästeet

Hyödynnämme Palvelussa evästeitä tai muita vastaavia teknologioita, joiden avulla keräämme Palvelun käyttämistä kuvaavia tietoja, kuten Palvelun kävijämääriä. Tietojen avulla voimme kehittää Palvelua parantaaksemme käyttäjien käyttökokemusta.

Lisäksi voimme kerätä evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla myös pääte-laitteeseesi liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, mitä selainta käytät, mitä Palvelun osioita olet selannut ja miltä sivulta olet saapunut Palveluun. Tiedot mahdollistavat muun muassa Palvelua koskevien asetustesi, tallentamisen sekä sinua todennäköisesti kiinnostavan mainonnan kohdentamisen sinulle niin Palvelussa kuin Palvelun ulkopuolellakin (esim. uudelleenmarkkinointi).

Voit omien selainasetustensa avulla hallinnoida evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden tallentamista päätelaitteelle ja myös estää evästeiden toiminnan kokonaan. Eväs-teiden käytön estäminen tai tallennettujen evästeiden poistaminen voi kuitenkin vaikuttaa haitallisesti Palvelun tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen, kuten verkkokaupan ostoskoritoiminnon käyttämiseen tai jopa estää sen. Jos et ole selainasetuksiasi muuttamalla estänyt evästeiden toimintaa, sinun katsotaan hyväksyneen Palvelussa käytettävien evästeiden käytön.

Riitojen ratkaisu

Näitä käyttöehtoja koskevat riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Kuluttajakäyttäjä voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi ).