Rekisteriselosteet

Sotapolku.fi käyttäjärekisteriseloste   (5.12.2016)

Rekisterin pitäjä

Nolla1 media ry

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mika Wist, Liisa Juntunen

Rekisterin nimi

Sotapolku.fi käyttäjärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään palvelun käyttäjistä, jotta heidät voidaan identifioida palvelun käyttäjiksi ja että heihin voidaan tarvittaessa olla yhteydessä palveluun liittyvissä asioissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri kerätään palveluun rekisteröitymisen yhteydessä henkilöiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu tietokantaan joka on suojattu salasanalla. Tietokanta on palvelimella, johon on salasanoilla rajattu pääsy vain tietyillä henkilöillä. Fyysisestä palvelintilasta ja sen turvallisuudesta vastaa palveluntarjoaja DigitalOcean. https://www.digitalocean.com/security/
 

 

Sotapolku.fi sodassa palvelleiden rekisteri   (5.12.2016)

Rekisterin pitäjä

Nolla1 media ry

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mika Wist, Liisa Juntunen

Rekisterin nimi

Sotapolku.fi sodassa palvelleiden rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sotapolku.fi on palvelu, johon kerätään Suomen sodissa palvelleiden henkilöiden tietoja.

Rekisterin tietosisältö

Sodassa palvelleesta rekisteriin voidaan tallentaa seuraavat tiedot:

Käytännössä nämä tiedot koskevat lähinnä vain sodassa menehtyneitä.
Käyttäjien lisäämistä henkilöistä tallennetaan pääsääntöisesti:

Säännönmukaiset tietolähteet

Kaatuneiden tiedot on haettu Linked Data Finlandin sivuilta, jossa ne ovat tarjolla avoimena datana. Kaatuneiden tietojen osalta kuka tahansa palvelun käyttäjistä voi lisätä tai muuttaa ainoastaan henkilökuvaa ja joukko-osastoa ja/tai joukko-osastoja. Kuka tahansa palvelun käyttäjistä voi lisätä palveluun sodassa palvelleita henkilöitä tai muokata palvelussa olevien, sinne lisättyjen, tietoja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiedot ovat palvelun kautta kaikkien saatavilla ja tietoja voidaan luovuttaa mukaan lukien mutta ei rajoittuen seuraavien tahojen käyttöön: museot, tutkimuslaitokset, tutkijat, Arkistolaitos.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta tiedot ovat palvelun kautta saatavilla kaikista maista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu tietokantaan joka on suojattu salasanalla. Tietokanta on palvelimella, johon on salasanoilla rajattu pääsy vain tietyillä henkilöillä. Fyysisestä palvelintilasta ja sen turvallisuudesta vastaa palveluntarjoaja DigitalOcean. https://www.digitalocean.com/security/

Rekisteri on julkinen ja tiedot ovat kaikkien saatavilla.